QPhotonics 单模激光二极管

QPhotonics 单模激光二极管

Product Introduction

QPhotonics 单模激光二极管

blob.png

产品特点:

?  法布里珀罗激光腔

?  单横模

?  在735-1600nm波长范围,输出功率为5-150mW

?  InGaAs, AlGaAs 或 InGaAsP MQW

?  Mesa-buried结构

?  低电容

?  发射区域3x1.5 um 或 5x1.5 um

?  内置监测光电二极管

?  可选AR镀膜前端面


产品型号和参数:

blob.png

blob.png

blob.png

blob.png

blob.png

blob.png

blob.png

blob.png分享到: